SGS Polska Sp. z o. o.

Dodano dnia: 25-06-2019

Strona: http://sgs.analizysrodowiska.pl/
Adres: Gronowa 81
Kod Pocztowy: 61-665
Miejscowość: Poznań
Tel: 32 449 2500


Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Opis:

Przedsiębiorstwo SGS przeprowadza badania ścieków i osadów ściekowych wraz z przeprowadzeniem akredytowanego próbkobrania. Ścieki komunalne badane są w  zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Z kolei ścieki przemysłowe kontrolowane są w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Firma oferuje również badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodnoprawnego.

Ofertę uzupełnia wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych, obejmujących oznaczenia wskaźników fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska.  Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem http://sgs.analizysrodowiska.pl/analityka/scieki-i-osady/.
 

 


Brak komentarzy! Bądź pierwszy/a!

SĄSIEDNIE FIRMY